Intro
Biografi
Kortfattad Kircherbiografi.
Kirchers böcker
En artikel om Kirchers litterära verksamhet.
Elenchus Librorum
Kirchers egen verkförteckning från 1675. F.f.g. på svenska!
Några rader om tidig elektricitetsforskning
En kort introduktion till Kirchers Elektromagnetismos.
Elektromagnetismos
Kirchers uppfattning om elektriska fenomen och deras orsaker.Från Magnes sive De Arte Magnetica, 1641.
Mysteriet med den magiska lyktan.
Vem var det egentligen som uppfann Laterna Magica, Kircher, eller...?
Om den Magiska Lyktan och dess konstruktion
Kirchers berömda och omdiskuterade beskrivning av Laterna Magica. F.f.g. på svenska.
Cryptologia Nova
En ny metod för att överföra hemliga meddelanden, genom vilken två vänner inte endast kan, på avstånd och utan något besvär, uppenbara sina innersta tankar för varandra med hjälp av en spegel, utan även, genom ett nytt slags spegelbilder, på långt avstånd visa sig för sina vänner och dessutom låta åtskilliga andra ting framträda.
Finns ingen fjärrkommunikation så får man försöka uppfinna den. Även om det råkar vara på 1640-talet...
Ricercar för automatiska instrument
Automatiska musikinstrument var på modet under Kirchers tid och han var vida berömd som konstruktör av sådana. Dessutom gick han ett steg längre och konstruerade en maskin som kunde komponera musiken också. (Än så länge har ingen uppfunnit automatisk publik, men det kanske kommer...)
Kirchers brev till prins Carl Gustaf av Sverige.
Brevet finns i både översättning och original.
Kircherianskt länkindex
En liten förteckning över Kircher-relaterade websidor.
Mats Rendels Home Page
Huvudsidan